HP LaserJet 1015 Printer - Servis pro hardware

background image

Servis pro hardware

Záruční podmínky na tiskárnu HP LaserJet 1010 series jsou závislé na datu a zemi/oblasti, kde byla
tiskárna zakoupena.

V případě výrobků vyžadujících záruční servis kontaktujte podporu zákazníků v příslušné zemi/oblasti.
Další informace:

Způsob kontaktování společnosti HP

. Společnost Hewlett-Packard může při plnění

záruky zvolit jednu z následujících možností:

Opraví produkt.

Poskytne zákazníkovi díly pro výměnu a zákazník si tiskárnu sám opraví.

Nahradí produkt repasovanou jednotkou.

Nahradí produkt repasovaným nebo novým produktem stejné řady nebo vyšší.

Vrátí peníze.

Požádá zákazníka o vrácení jednotky do autorizovaného servisu.

background image

104 Dodatek C

CSWW