HP LaserJet 1015 Printer ohje

background image

hp LaserJet

1010 1012 1015

series -kirjoitin

käyttö

background image
background image

hp LaserJet 1010
hp LaserJet 1012
hp LaserJet 1015
series -kirjoitin

Käyttöopas

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

Tekijänoikeustiedot

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Kaikki oikeudet pidätetään. Jäljentäminen,
sovittaminen tai kääntäminen ilman ennalta
saatua lupaa on kielletty, paitsi
tekijänoikeuslakien sallimissa puitteissa.

Tämän käyttöoppaan käsittelemän
Hewlett-Packardin kirjoittimen käyttäjällä on
seuraavat oikeudet: a) tulostaa kopioita tästä
käyttöoppaasta HENKILÖKOHTAISEEN,
SISÄISEEN tai YHTIÖN käyttöön sillä
rajoituksella, että hänellä ei ole oikeutta
myydä, jälleenmyydä tai muuten jakaa
kopioita, ja b) asettaa sähköinen kopio tästä
käyttöoppaasta verkkopalvelimeen
edellyttäen, että verkkopalvelinta voi käyttää
vain tähän käyttöoppaaseen littyvän
Hewlett-Packard-kirjoittimen
HENKILÖKOHTAISET, SISÄISET käyttäjät.

Osanumero: Q2460-90916
Edition 2, 9/2003

Takuu

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.

Hewlett-Packard ei myönnä minkäänlaista
takuuta näiden tietojen suhteen.

HEWLETT-PACKARD KIELTÄÄ ERITYISESTI
EPÄSUORAN TAKUUN
SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN
KOHTEEKSI JA SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Hewlett-Packard ei ole vastuussa mistään
suorista, epäsuorista, satunnaisista,
seuraamuksellisista tai muista vahingoista,
joita näiden tietojen toimittamisesta
tai käyttämisestä väitetään aiheutuneen.

Tavaramerkkitietoja

Microsoft®, Windows® ja Windows NT®
ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Energy Star® ja Energy Star logo® ovat
Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA)
rekisteröityjä merkkejä.

Netscape on Netscape Communications
Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa.

Kaikki muut mainitut merkit voivat olla
vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä.

background image

FIWW