HP LaserJet 1015 Printer - Kirjoitinohjelmiston asentaminen

background image

Kirjoitinohjelmiston asentaminen

Kirjoitinohjaimen asentaminen Windows 95 -käyttöjärjestelmään

Kirjoitinohjelmisto on asennettava Windows 95 -käyttöjärjestelmään Ohjattu kirjoittimen asennus
-toiminnon avulla.

1

Valitse Käynnistä ja sitten Asetukset.

2

Valitse Kirjoittimet.

3

Kaksoisnapsauta Lisää kirjoitin. Napsauta sitten tarpeen vaatiessa Seuraava.

4

Valitse Paikallinen kirjoitin ja napsauta Seuraava.

5

Napsauta Levy.

6

Napsauta Selaa ja valitse CD-aseman kirjain.

7

Kaksoisnapsauta haluamasi kielen kansiota.

8

Kaksoisnapsauta Ohjaimet-kansiota.

9

Kaksoisnapsauta Win9X_ME-kansiota.

10 Kaksoisnapsauta PCL 5e -ohjaimen kansiota.

11 Korosta hp1300w5.inf-tiedosto napsauttamalla sitä.

12 Päätä ohjaimen asennus napsauttamalla OK. Seuraa näytön ohjeita.

background image

12 Luku 1

FIWW

Kirjoitinohjaimen asentaminen Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmään

Kirjoitinohjelmisto on asennettava Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmään Ohjattu kirjoittimen
asennus -toiminnon avulla.

1

Valitse Käynnistä ja sitten Asetukset.

2

Valitse Kirjoittimet.

3

Kaksoisnapsauta Lisää kirjoitin. Napsauta sitten tarpeen vaatiessa Seuraava.

4

Valitse Oma tietokone ja napsauta Seuraava.

5

Valitse oikea portti ja napsauta Seuraava.

Huomaa

Paikallisliitännän portti on LPT1.

6

Napsauta Levy.

7

Napsauta Selaa ja valitse CD-aseman kirjain. Jos CD-asemaa vastaavaa kirjainta ei näy
avattavassa luettelossa, kirjoita oikea kirjain ja sen perään kaksoispiste ja vinoviiva.
Kirjoita esimerkiksi

E:/

8

Kaksoisnapsauta haluamasi kielen kansiota.

9

Kaksoisnapsauta Ohjaimet-kansiota.

10 Kaksoisnapsauta WinNT-kansiota.

11 Kaksoisnapsauta PCL 5e -ohjaimen kansiota.

12 hp1300m5.inf-tiedoston pitäisi näkyä korostettuna. Jos ei, korosta se napsauttamalla.

13 Napsauta Avaa.

14 Napsauta Asenna levyltä -valintaikkunassa OK.

15 Valitse Seuraava.

16 Valitse kirjoittimen nimi (valinnainen) sekä oletuskirjoitinasetukset. Valitse Seuraava.

17 Valitse, jaetaanko kirjoitin, ja napsauta Seuraava.

18 Valitse Kyllä, tulosta testisivu ja lopeta asennus napsauttamalla Valmis.

Kirjoitinohjelmiston asentaminen muihin käyttöjärjestelmiin

Aseta kirjoittimen mukana tullut CD-levy CD-asemaan. Noudata näyttöön tulevia asennusohjeita.

background image

FIWW

Kirjoitinohjelmisto-13