HP LaserJet 1015 Printer - Kirjoittimen ominaisuudet (ohjain)

background image

Kirjoittimen ominaisuudet (ohjain)

Kirjoitin toimii toimintoasetustensa mukaisesti. Voit muuttaa oletusasetuksia, kuten
tulostusmateriaalin kokoa ja tyyppiä, useiden sivujen tulostamista yhdelle paperiarkille
(n/arkki-tulostus), tarkkuutta ja vesileimoja. Voit avata kirjoittimen ominaisuudet seuraavilla
tavoilla:

Tulostukseen käyttämästäsi sovelluksesta. Tämä muuttaa ainoastaan käynnissä olevan
sovelluksen asetuksia.

Windows

®

-käyttöjärjestelmästä. Tämä muuttaa kaikkien tulevien

tulostustöiden oletusasetuksia.

Huomaa

Koska monet ohjelmistosovellukset käsittelevät kirjoittimen ominaisuuksia eri tavoin, seuraavassa
osassa kuvataan yleisimpiä tapoja, joita käytetään käyttöjärjestelmissä Windows 98, 2000,
Millennium ja Windows XP.

Vain valittuna olevan sovelluksen asetusten muuttaminen

Huomaa

Toimenpiteet voivat vaihdella, mutta tämä on tavallisin tapa.

1

Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta.

2

Napsauta Tulosta-välilehdessä Ominaisuudet.

3

Muuta asetuksia ja valitse OK.

Tulevien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen Windows 98-, 2000-
ja Millennium-käyttöjärjestelmissä

1

Napsauta Windowsin tehtäväpalkista Käynnistä, valitse Asetukset ja napsauta Kirjoittimet.

2

Napsauta hiiren oikealla painikkeella HP LaserJet 1010 series -kirjoittimen kuvaketta.

3

Valitse Ominaisuudet (Windows 2000:ssa voit valita Tulostusmääritykset).

4

Muuta asetuksia ja valitse OK.

Huomaa

Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä monet näistä toiminnoista ovat
Tulostusmääritykset-valikossa.

Tulevien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen Windows XP
-käyttöjärjestelmässä

1

Napsauta Windowsin järjestelmäpalkista Käynnistä ja napsauta Ohjauspaneeli.

2

Kaksoisnapsauta Printers and Other Hardware (Tulostimet ja muu laitteisto).

3

Valitse Printers and Faxes (Tulostimet ja faksit).

4

Napsauta hiiren oikealla painikkeella HP LaserJet 1010 series -kirjoittimen kuvaketta.

5

Valitse Ominaisuudet tai Tulostusmääritykset.

6

Muuta asetuksia ja valitse OK.

background image

14 Luku 1

FIWW