HP LaserJet 1015 Printer - Tulostusmateriaali, joka saattaa vahingoittaa kirjoitinta

background image

Tulostusmateriaali, joka saattaa vahingoittaa kirjoitinta

Joissakin harvinaisissa tilanteissa tulostusmateriaali voi vahingoittaa kirjoitinta. Vaurioita voi

ehkäistä välttämällä seuraavia materiaaleja:

Älä käytä tulostusmateriaalia, johon on kiinnitetty niittejä.

Älä käytä mustesuihkukirjoittimille tai muille matalan lämpötilan kirjoittimille tarkoitettuja
kalvoja. Käytä ainoastaan erityisesti HP LaserJet -kirjoittimille tarkoitettuja kalvoja.

Älä käytä mustesuihkukirjoittimille tarkoitettua valokuvapaperia.

Älä käytä kohokuvioista tai päällystettyä paperia, jota ei ole suunniteltu kirjoittimen kiinnittimen
lämpötiloille. Valitse materiaali, joka kestää 200 °C:n lämpötilan 0,1 sekunnin ajan. HP
valmistaa useita tulostusmateriaaleja, jotka on suunniteltu HP LaserJet 1010 series -kirjoitinta
varten.

Älä käytä kirjelomakepaperia, jonka painamisessa on käytetty alhaisen lämpötilan väriaineita
tai termografiamenetelmää. Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakepaperien musteen on
kestettävä 200 °C:n lämpötila 0,1 sekunnin ajan.

Älä käytä mitään materiaaleja, joista aiheutuu vaarallisia päästöjä tai jotka sulavat, siirtyvät tai
haalistuvat altistuessaan 200 °C:n lämpötilalle 0,1 sekunnin ajan.

Tilaa HP LaserJet -tulostustarvikkeet osoitteesta

http://www.hp.com/go/ljsupplies

Yhdysvalloissa

tai osoitteesta

http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

maailmanlaajuisest

i.

background image

20 Luku 2

FIWW