HP LaserJet 1015 Printer - Kirjasien tulostaminen

background image

Kirjasien tulostaminen

Voit tulostaa kirjasia Letter-, Legal-, Executive- tai A4-kokoiselle paperille.

1

Lisää paperia pääsyöttölokeroon.

2

Avaa kirjoittimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä
tulostusmääritykset). Katso ohjeita kohdasta

Kirjoittimen ominaisuudet (ohjain)

.

3

Valitse Viimeistely-välilehdeltä (eräissä Mac-ohjaimissa Paperi ja laatu -välilehti)
Kaksipuolinen tulostus -vaihtoehto. Valitse haluamasi sidontavaihtoehto ja sitten OK.
Tulosta asiakirja.

Huomaa

Kirjoittimen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa tai käyttöjärjestelmissä.
Katso ohjaimen käytettävyystiedot online-ohjeen kyseisen kirjoittimen ominaisuuksista (ohjain).

4

Kun ensimmäinen puoli on tulostettu, poista jäljellä oleva paperi syöttölokerosta ja aseta se
sivuun, kunnes kirjasen tulostustyö on valmis.

5

Kerää tulostetut sivut yhteen, käännä tulostettu puoli nurin päin ja suorista paperinippu.

background image

FIWW

Kirjasien tulostaminen-35

6

Aseta 1-puolen sivut takaisin syöttölokeroon. Ensimmäisen puolen tulisi olla tulostuspuoli
alaspäin ja alareuna kohti kirjoitinta.

Paina Jatka-painiketta ja odota, että toinen sivu tulostuu.

7

Taittele ja nido sivut yhteen.

background image

36 Luku 3

FIWW