HP LaserJet 1015 Printer - Kaksipuolinen tulostus manuaalisesti

background image

Kaksipuolinen tulostus manuaalisesti

1

Avaa kirjoittimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä
tulostusmääritykset). Katso ohjeita kohdasta

Kirjoittimen ominaisuudet (ohjain)

.

2

Valitse Viimeistely-välilehdeltä (eräissä Mac-ohjaimissa Paperi ja laatu -välilehti)
Kaksipuolinen tulostus -vaihtoehto. Valitse haluamasi sidontavaihtoehto ja sitten OK.
Tulosta asiakirja.

Huomaa

Kirjoittimen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa tai käyttöjärjestelmissä.
Katso ohjaimen käytettävyystiedot online-ohjeen kyseisen kirjoittimen ominaisuuksista (ohjain).

3

Kun toinen puoli on tulostettu, poista jäljellä oleva paperi syöttölokerosta ja aseta se sivuun,
kunnes kaksipuolinen tulostustyö on valmis.

background image

FIWW

Tulostaminen paperin molemmille puolille (manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen)-33

4

Kerää tulostetut sivut yhteen, käännä tulostettu puoli nurin päin ja suorista nippu.

5

Aseta paperinippu takaisin syöttölokeroon. Ensimmäisen puolen tulisi olla tulostuspuoli
alaspäin ja alareuna kohti kirjoitinta. Vaihda prioriteettisyöttölokero.

Paina Jatka-painiketta ja odota, että toinen sivu tulostuu.

background image

34 Luku 3

FIWW