HP LaserJet 1015 Printer - Tulostuslaatuasetusten ymmärtäminen

background image

Tulostuslaatuasetusten ymmärtäminen

Tulostuslaadun asetukset vaikuttavat sivun tulostusjäljen tummuuteen tai vaaleuteen ja siihen,
miten grafiikka tulostetaan. Voit tulostuslaadun asetuksia käyttämällä optimoida tulostuslaadun
käyttämäsi materiaalin mukaan. Katso lisätiedot kohdasta

Tulostuslaadun optimointi eri

materiaalityypeillä

.

Voit muuttaa kirjoittimen ominaisuuksien asetuksia niin, että ne parhaiten sopivat tulostettaville
töillesi. Asetukset on lueteltu seuraavassa:

600 dpi: Tämä on oletusasetus.

FastRes 1200: Tämä asetus on valittavissa HP LaserJet 1012- ja 1015-malleissa. Se
parantaa tulostuslaatua, mutta tulostaminen kestää kauemmin.

EconoMode (säästää väriainetta): Tekstin tulostamiseen käytetään vähemmän väriainetta.
Tämä asetus on käyttökelpoinen tulostettaessa vedoksia. Tämän valitseminen ei vaikuta
muihin tulostuslaatuasetuksiin.

1

Avaa kirjoittimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä
tulostusmääritykset). Katso ohjeita kohdasta

Kirjoittimen ominaisuudet (ohjain)

.

2

Valitse Paperi ja laatu- tai Viimeistely-välilehdeltä (eräissä Mac-ohjaimissa Paperityyppi ja
laatu
-välilehti) haluamasi tulostuslaatuasetus.

Huomaa

Kirjoittimen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa tai käyttöjärjestelmissä.
Katso ohjaimen käytettävyystiedot online-ohjeen kyseisen kirjoittimen ominaisuuksista (ohjain).

Huomaa

Jos haluat muuttaa kaikkien tulevien töiden tulostuslaatuasetuksia, avaa kirjoittimen ominaisuudet
Windowsin tehtäväpalkin Käynnistä-valikosta. Jos haluat muuttaa tulostuslaatuasetuksia vain
nykyisessä sovelluksessa, avaa kirjoittimen ominaisuudet tulostukseen käyttämäsi sovelluksen
Tulostusasetukset-valikosta. Katso lisätietoja kohdasta

Kirjoittimen ominaisuudet (ohjain)

.

background image

38 Luku 3

FIWW