HP LaserJet 1015 Printer - Tulostustyön peruuttaminen

background image

Tulostustyön peruuttaminen

Peruuta tulostustyö painamalla kirjoittimen Peruuta työ -painiketta ja vapauttamalla se.

Jos ohjauspaneelin tilavalot vilkkuvat sen jälkeen, kun työ on jo peruutettu, tietokone jatkaa työn
lähettämistä kirjoittimeen. Poista työ tulostusjonosta tai odota, kunnes tietokone lakkaa
lähettämästä dataa. Kirjoitin palaa takaisin valmiustilaan.

background image

FIWW

Tulostuslaatuasetusten ymmärtäminen-37