HP LaserJet 1015 Printer - Värikasetin alueen puhdistaminen

background image

Värikasetin alueen puhdistaminen

Värikasetin ympäristöä ei tarvitse puhdistaa usein. Alueen puhdistaminen voi kuitenkin parantaa
tulostuslaatua.

1

Irrota virtajohto ja anna kirjoittimen jäähtyä.

2

Avaa värikasetin luukku ja poista värikasetti.

VAROITUS

Älä altista värikasettia valolle, ettei kasetti vaurioidu. Peitä värikasetti tarvittaessa. Älä kosketa
mustaa siirtotelaa kirjoittimen sisällä. Sen koskettaminen voi vahingoittaa kirjoitinta.

background image

FIWW

Kirjoittimen puhdistaminen-47

3

Pyyhi lika pois paperiradan alueelta ja värikasetin syvennyksestä käyttäen puhdasta
nukkaamatonta kangasta.

4

Aseta värikasetti takaisin paikalleen ja sulje värikasetin luukku.

5

Kytke virtajohto takaisin kirjoittimeen.

background image

48 Luku 4

FIWW