HP LaserJet 1015 Printer - Hälytykset-välilehti

background image

Hälytykset-välilehti

Hälytykset-välilehden avulla voit määrittää kirjoittimen ilmoittamaan automaattisesti hälytyksistä.

Määritä tilailmoitukset

Määritä tilailmoitukset -sivulla voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä, määrittää
tilanteet, joissa haluat kirjoittimen antavan hälytyksen, ja valita kahdesta eri hälytystyypistä:

ponnahdusviesti

tehtäväpalkin kuvake.

Ota asetukset käyttöön valitsemalla Käytä.