HP LaserJet 1015 Printer - Kirjoitintietojen sivut

background image

Kirjoitintietojen sivut

Kirjoittimen muistissa on erityiset tietosivut. Sivujen avulla voidaan määrittää ja ratkaista
kirjoittimen käytössä ilmeneviä ongelmia.