HP LaserJet 1015 Printer - 6 Ongelmanratkaisu

background image

Ongelmanratkaisu

Tässä luvussa on tietoja seuraavista aiheista:

Ratkaisun löytäminen

Tilamerkkivalojen kuviot

Tulostusmateriaalin käsittelyongelmat

Tulostettu sivu poikkeaa näytössä näkyvästä sivusta

Kirjoitinohjelmiston ongelmat

Tulostuslaadun parantaminen

Tukosten poistaminen

Syöttötelan vaihtaminen

Syöttötelan puhdistaminen

Kirjoittimen erotinlaatan vaihtaminen

background image

58 Luku 6

FIWW