HP LaserJet 1015 Printer - Kirjoittimen erotinlaatan vaihtaminen

background image

Kirjoittimen erotinlaatan vaihtaminen

Huomaa

Puhdista syöttötela, ennen kuin vaihdat erotinlaatan. Katso ohjeita kohdasta

Syöttötelan

puhdistaminen

.

Jos syöttölokero syöttää useita arkkeja kerralla, erotinlaatta pitää ehkä vaihtaa. Toistuvat
syöttöongelmat merkitsevät, että erotinlaatta on kulunut. Katso tietoja uuden erotinlaatan
tilaamisesta kohdasta

Tarvikkeiden tilaaminen

.

1

Irrota virtajohto kirjoittimesta ja anna kirjoittimen jäähtyä.

2

Irrota kirjoittimen takaosassa olevat erotinlaatan ruuvit.

3

Poista erotinlaatta.

background image

FIWW

Kirjoittimen erotinlaatan vaihtaminen-77

4

Kiinnitä uusi erotinlaatta.

5

Kytke kirjoitin takaisin sähköverkkoon.

background image

78 Luku 6

FIWW

background image

FIWW

Kirjoittimen tekniset tiedot-79

A