HP LaserJet 1015 Printer - Syöttötelan puhdistaminen

background image

Syöttötelan puhdistaminen

Jos haluat puhdistaa syöttötelan sen vaihtamisen sijaan, noudata seuraavia ohjeita:

Poista syöttötela kohdassa

Syöttötelan vaihtaminen

olevien vaiheiden 1–5 mukaan.

1

Kostuta nukkaamaton kangas isopropyylialkoholiin ja hankaa telaa.

VAARA!

Alkoholi on tulenarkaa. Pidä alkoholi ja kangas kaukana avotulesta. Anna alkoholin kuivua täysin,
ennen kuin suljet kirjoittimen ja kytket virtajohdon.

2

Pyyhi irtolika syöttötelasta kuivalla, nukkaamattomalla kankaalla.

3

Anna syöttötelan kuivua täysin, ennen kuin asennat sen takaisin kirjoittimeen (katso vaiheet
6–9 kohdassa

Syöttötelan vaihtaminen

.)

background image

FIWW

Syöttötelan vaihtaminen-73