HP LaserJet 1015 Printer - Syöttötelan vaihtaminen

background image

Syöttötelan vaihtaminen

Jos kirjoittimessa on toistuvasti syöttöhäiriöitä (ei lainkaan arkkeja tai useita arkkeja kerralla),
syöttötela on ehkä vaihdettava tai puhdistettava. Katso tietoja uuden syöttötelan tilaamisesta
kohdasta

Tarvikkeiden tilaaminen

.

VAROITUS

Toimenpiteen laiminlyönti voi vahingoittaa kirjoitinta.

1

Irrota virtajohto kirjoittimesta ja anna kirjoittimen jäähtyä.

2

Avaa värikasetin luukku ja poista värikasetti.

3

Etsi syöttötela.

4

Vapauta pienet valkoiset kielekkeet syöttötelan molemmilta puolilta ja käännä syöttötelaa
etupuolta kohti.

background image

74 Luku 6

FIWW

5

Vedä syöttötela varovasti ylös ja ulos.

6

Aseta uusi tai puhdistettu osa syöttötelan aukkoon. Katso ohjeet kohdasta

Syöttötelan

puhdistaminen

. Pyöreät tai suorakulmaiset tapit molemmilla puolilla estävät syöttötelan

väärän sijoittamisen.

7

Käännä uuden syöttötelan yläpuolta itsestäsi poispäin, kunnes molemmat puolet napsahtavat
paikoilleen.

background image

FIWW

Syöttötelan vaihtaminen-75

8

Asenna värikasetti takaisin paikalleen ja sulje värikasetin luukku.

9

Kytke kirjoitin takaisin sähköverkkoon.

background image

76 Luku 6

FIWW