HP LaserJet 1015 Printer - Tukosten poistaminen

background image

Tukosten poistaminen

Materiaalia voi joskus juuttua kirjoittimeen tulostustyön aikana. Siihen voi olla syynä jokin
seuraavista:

Syöttölokerot on täytetty väärin tai liian täyteen. Katso lisätietoja kohdasta

Tulostusmateriaalin

lataaminen

.

Materiaali ei täytä HP:n vaatimuksia. Katso lisätietoja kohdasta

Kirjoittimen tulostusmateriaalin

suositukset ja tiedot

.

Huomaa

Kun lisäät uutta tulostusmateriaalia, poista aina kaikki materiaali syöttölokerosta ja suorista uuden
materiaalin nippu. Näin estät materiaaliarkkien kulkeutumisen toisiinsa tarttuneina kirjoittimeen ja
ehkäiset materiaalitukoksia.

Saat tiedon materiaalitukoksesta ohjelmiston virheilmoituksen ja kirjoittimen ohjauspaneelin
valojen välityksellä. Katso lisätiedot kohdasta

Tilamerkkivalojen kuviot

.