HP LaserJet 1015 Printer - Häipymät

background image

Häipymät

Huomaa

Jos ongelma ei korjaudu näillä toimenpiteillä, ota yhteys HP:n valtuutettuun jälleenmyyjään tai
huoltoedustajaan.

Väriaine on vähissä. Katso lisätietoja kohdasta

Värikasetin

vaihtaminen

.

Materiaali ei ehkä täytä Hewlett-Packardin vaatimuksia.
(Materiaali on esimerkiksi liian kosteaa tai karkeaa.) Katso
lisätietoja kohdasta

Kirjoittimen tulostusmateriaalin suositukset

ja tiedot

.

Jos koko sivu on vaalea, tulostustummuuden asetus on liian
vaalea tai EconoMode on käytössä. Säädä tulostustummuutta ja
EconoMode-asetusta kirjoittimen ominaisuuksista. Katso
lisätietoja kohdasta

Väriaineen säästäminen

.

Materiaali ei ehkä täytä Hewlett-Packardin vaatimuksia.
(Materiaali on esimerkiksi liian kosteaa tai karkeaa.) Katso
lisätietoja kohdasta

Kirjoittimen tulostusmateriaalin suositukset ja

tiedot

.

Kirjoitin on ehkä puhdistettava. Katso lisätietoja kohdista

Kirjoittimen puhdistaminen

tai

Kirjoittimen

tulostusmateriaaliradan puhdistaminen

.

Yksittäisessä arkissa voi olla vika. Yritä työn tulostamista
uudelleen.

Materiaalin kosteuspitoisuus on epätasainen, tai materiaalin
pinnalla on kosteita kohtia. Yritä tulostaa uudelle materiaalille.
Katso lisätietoja kohdasta

Kirjoittimen tulostusmateriaalin

suositukset ja tiedot

.

Materiaalierä on viallinen. Jokin valmistusvaihe on voinut
aiheuttaa sen, että osa paperin pinnasta hylkii väriainetta.
Kokeile erityyppistä tai -merkkistä materiaalia.

Värikasetti voi olla viallinen. Katso lisätietoja kohdasta

Värikasetin vaihtaminen

.

background image

66 Luku 6

FIWW