HP LaserJet 1015 Printer - FCC-yhteensopivuus

background image

FCC-yhteensopivuus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osan B-luokan
digitaalilaitteen raja-arvojen mukainen. Nämä raja-arvot antavat riittävän häiriösuojan asuinalueille
tehtävissä laiteasennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos
laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Ei kuitenkaan
voida taata, että tietyissä asennuksissa ei aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä
radio- tai televisiolähetysten vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite toimintaan ja
pois toiminnasta, käyttäjän kannattaa yrittää häiriöiden korjaamista seuraavassa esitetyillä tavoilla:

Suuntaa tai sijoita antenni uudelleen.

Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.

Liitä laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.

Kysy ohjeita jälleenmyyjältä tai ammattitaitoiselta radio- ja TV-asentajalta.

Huomaa

Ilman Hewlett-Packardin lupaa laitteeseen tehtyjen muutosten perusteella voidaan käyttäjältä evätä
oikeus laitteen käyttöön.

FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisten B-luokan digitaalilaitteen raja-arvojen mukainen toiminta
edellyttää suojatun liitäntäkaapelin käyttöä.

background image

FIWW

Tuotteen ympäristöystävällisyys-85