HP LaserJet 1015 Printer - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

background image

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ISO/IEC-ohjeen 22 ja standardin EN 45014 mukaan

Valmistajan nimi:

Hewlett-Packard Company

Valmistajan osoite:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

vakuuttaa, että tuote

Tuotteen nimi:

HP LaserJet 1010 Series

Tuotenumero:

Q2460A, Q2461A, Q2462A

Ohjeellinen mallinumero

3

BOISB-0207-00

Tuotevaihtoehdot:

Kaikki

täyttää seuraavat tuotevaatimukset:

Turvallisuus:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (luokan 1 Laser-/LED-tuote)

GB4943:1995

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 luokka B

1

EN 61000-3-2:1995/A14

EN 61000-3-3: 1995

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka B

2

) / ICES-003, julkaisu 3

AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998

Lisätiedot:

Tämä tuote täyttää EMC-direktiivin 89/336/ETY ja pienjännitedirektiivin 73/23/ETY vaatimukset, mistä sille
on myönnetty CE-merkintä.

1) Tuote on testattu tyypillistä kokoonpanoa käyttäen Hewlett-Packardin mikrotietokonejärjestelmissä.

2) Tämä laite on FCC:n säännösten osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavan kahden ehdon
täyttämistä: (1) tämä laite ei saa häiritä radioliikennettä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki
vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.
3) Säädösten takia tälle tuotteelle on annettu ohjeellinen mallinumero. Tätä numeroa ei tule sekoittaa
tuotteen markkinointinimen (HPLaserJet 1010) tai tuotenumeroiden (Q2460A, Q2461A, Q2462A) kanssa.

Boise, Idaho, USA

1.4.2003

Yhteystiedot VAIN säädöstietojen osalta:

Australia:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31—41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Eurooppa:

Paikallinen Hewlett-Packardin myyntitoimisto tai Hewlett-Packard
GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger
Straße 140, D-71034 Böblingen (Faksi: +49 7031 14 3143)

Yhdysvallat:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Puhelin: 208
396 6000)

background image

FIWW

Säädöstietoja-89