HP LaserJet 1015 Printer - Ympäristönsuojelu

background image

Ympäristönsuojelu

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ympäristöä suojaavien
periaatteiden mukaan. Tämä tuote on suunniteltu niin, että sen ympäristölle haitalliset vaikutukset
olisivat mahdollisimman vähäiset.

Otsonipäästöt

Tämä tuote ei tuota mitattavissa määrin otsonikaasua (O

3

).

Energiankulutus

Energiankulutus laskee merkittävästi virransäästötilassa, mikä säästää rahaa vaikuttamatta tämän
tuotteen korkeaan suorituskykyyn. Tällä tuotteella on E

NERGY

S

TAR

-luokitus. Energy Star on

vapaaehtoinen ohjelma, joka pyrkii edistämään energiataloudellisten toimistolaitteiden
kehittämistä.

E

NERGY

S

TAR

on Yhdysvaltain ympäristöministeriön EPA:n rekisteröity palvelumerkki.

E

NERGY

S

TAR

-yhteistyökumppanina Hewlett-Packard Company on todennut tämän tuotteen

olevan energiatehokkuudeltaan E

NERGY

S

TAR

-ohjeiston mukainen. Lisätietoja on osoitteessa

http://www.energystar.gov

.

Väriaineen kulutus

EconoMode kuluttaa huomattavasti vähemmän väriainetta

,

mikä saattaa pidentää värikasetin

käyttöikää.

Paperin kulutus

Tämän tuotteen manuaalinen kaksipuolinen tulostus ja n/sivu-tulostus (useita sivuja yhdelle
arkille) voivat vähentää tarvittavan paperin määrää ja säästää näin luonnonvaroja.

Muovit

Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvälisten normien mukaisilla materiaalin
tunnisteilla, minkä ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrättää kirjoittimen käyttöiän
lopussa.

HP LaserJet -kirjoittimen tulostustarvikkeet

Useissa maissa/alueilla tämän tuotteen tulostustarvikkeet (esimerkiksi värikasetti, rumpu
ja kiinnitin) voidaan palauttaa Hewlett-Packardille HP-tulostustarvikkeiden palautus- ja
kierrätysohjelman mukaisesti. Tämä helppo ja ilmainen kierrätyspalvelu on käytettävissä
yli 48 maassa/alueella. Monikieliset ohjelmatiedot ja palautusohjeet ovat jokaisen uuden
HP-värikasetin ja kuluvien osien pakkauksessa.

background image

86 Liite A

FIWW

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta

Vuodesta 1990 lähtien HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelman puitteissa on
kerätty miljoonia käytettyjä värikasetteja, jotka muuten olisivat luultavasti päätyneet maailman
kaatopaikoille. HP LaserJet -värikasetit ja kulutustarvikkeet kerätään ja toimitetaan usean
kappaleen erinä yhteistyökumppaneillemme, jotka purkavat värikasetit. Perusteellisen
tarkastuksen jälkeen valitaan osat, jotka kierrätetään uusissa värikaseteissa. Jäljellä olevat
materiaalit lajitellaan ja muunnetaan raaka-aineiksi, joita käytetään muihin hyödyllisiin tuotteisiin.

Palautukset Yhdysvalloissa

HP suosittelee käytettyjen värikasettien ja muiden tarvikkeiden palauttamista usean kappaleen
erinä. Sido vähintään kaksi kasettia yhteen ja lähetä ne käyttämällä pakkauksen mukana
toimitettua valmiiksi maksettua ja täytettyä tarraa. Saat lisätietoja Yhdysvalloissa numerosta
(800) 340 2445 tai HP LaserJet -tarvikkeiden WWW-sivuilta osoitteesta

http://www.hp.com/recycle

.

Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella

Yhdysvaltain ulkopuolella asuvien asiakkaiden tulisi ottaa yhteyttä paikalliseen HP-tuotteita
myyvään liikkeeseen tai käydä osoitteessa

http://www.hp.com/recycle

, jossa on

tietoja HP-tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta.

Paperi

Kirjoittimessa voidaan käyttää uusiopaperia, jos paperi täyttää HP LaserJet -kirjoitinperheen
tulostusmateriaalioppaassa
määritetyt suositukset. Katso tilaustietoja kohdasta

Tarvikkeiden

tilaaminen

. Tässä tuotteessa voi käyttää standardin DIN 19309 mukaista uusiopaperia.

Materiaalirajoitukset

Tuote ei sisällä elohopeaa (lukuun ottamatta merkkivaloja, joissa sitä on alle 10 mg).

Tuote ei sisällä lyijyä.

Tämä tuote ei sisällä paristoja tai akkuja.

Varaosien ja muiden tarvikkeiden saatavuus

Tämän tuotteen varaosia ja kulutustarvikkeita on saatavissa vähintään viiden vuoden ajan
tuotteen valmistuksen päättymisestä.

Lisätietoja

Saat lisätietoja seuraavista HP:n ympäristöohjelmista osoitteesta

http://www.hp.com/go/environment

.

Tämän tuotteen ja monien HP:n oheistuotteiden ympäristötietolomakkeet

HP:n sitoutuminen ympäristönsuojeluun

HP:n luontoystävällinen hallintajärjestelmä

HP:n käytöstä poistettujen tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelma

Käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS)

background image

FIWW

Käyttöturvallisuustiedote-87