HP LaserJet 1015 Printer - Korttipaperi ja painavat tulostusmateriaalit

background image

Korttipaperi ja painavat tulostusmateriaalit

Paperinsyöttölokerosta voidaan tulostaa monenlaiselle korttipaperille, esimerkiksi arkistokorteille
ja postikorteille. Korttipapereille tulostettaessa tulostuslaatu saattaa vaihdella korttityypin mukaan,
koska osa korteista syöttyy rakenteensa ansiosta paremmin laserkirjoittimen läpi.

Kirjoittimen paras mahdollinen toiminta edellyttää, että paperin paino on enintään 157 g/m

2

. Liian

paksu paperi saattaa aiheuttaa syöttö- ja pinontaongelmia, paperitukoksia, väriaineen heikon
kiinnittymisen, heikon tulostuslaadun tai kirjoittimen mekaanisen kulumisen.

Huomaa

Saattaa olla mahdollista tulostaa painavammalle paperille, jos syöttölokeroa ei täytetä kokonaan ja
käytetään paperia, jonka Sheffield-arvot ovat 100—180.

Korttipaperin rakenne

Sileys: 135—157 g/m

2

-korttipaperin sileyden Sheffield-arvon tulisi olla 100—180.

60—135 g/m

2

-korttipaperin sileyden Sheffield-arvon tulisi olla 100—250.

Rakenne: Korttipaperin tulisi olla suora, ja sen käpristymä saa olla enintään 5 mm.

Laatu: Varmista, että korttipaperissa ei ole ryppyjä, koloja tai muita vikoja.

Koot: Käytä vain korttipaperia, jonka koko on seuraavissa rajoissa:

vähintään: 76 x 127 mm

enintään: 216 x 356 mm.

Ohjeita korttipaperin käytöstä

Aseta reunukset vähintään 2 mm:n päähän paperin reunoista.

background image

98 Liite B

FIWW

background image

FIWW

Takuu ja käyttöoikeus-99

C