HP LaserJet 1015 Printer - Paperi

background image

Paperi

Parhaat tulokset saadaan aikaan tavallisella 75 g/m

2

-paperilla. Varmista, että käytössä on

hyvälaatuista paperia, jossa ei ole viiltoja, koloja, repeytymiä, tahroja, irtohiukkasia, pölyä, ryppyjä,
aukkoja eikä käpristyneitä tai taittuneita reunoja.

Jos et ole varma, minkätyyppistä paperia (kuten kovapaperi tai uusiopaperi) lataat, tarkista tyyppi
paperin pakkauksesta.

Jotkin paperit aiheuttavat tulostuslaatuongelmia, tukoksia tai vaurioita kirjoittimelle.

Huomaa

Kirjoitin kiinnittää väriaineen paperiin lämmön ja paineen avulla. Varmista, että kaikissa värillisissä
papereissa ja esipainetuissa lomakkeissa käytetään väriaineita, jotka kestävät kirjoittimen
lämpötilan (200 °C 0,1 sekunnin ajan).

Älä käytä kirjelomakkeita, joiden painamisessa on käytetty alhaisen lämpötilan väriaineita. Niitä
käytetään esimerkiksi termografiassa.

Älä käytä kohopainettuja kirjelomakkeita.

Älä käytä mustesuihkukirjoittimille tai muille matalan lämpötilan kirjoittimille tarkoitettuja kalvoja.
Käytä ainoastaan erityisesti HP LaserJet -kirjoittimille tarkoitettuja kalvoja.

Paperin käyttö

Oire

Paperiongelma

Ratkaisu

Huono tulostuslaatu tai
väriaineen kiinnitys.
Syöttöongelma.

Liian kostea, karhea, sileä tai
kohokuvioinen paperi.
Virheellinen paperierä.

Kokeile toisenlaista paperia:
100–250 Sheffield ja 4—6
prosentin kosteuspitoisuus.

Häipymät, tukkeutuminen tai
käpristyminen.

Säilytetty väärissä
olosuhteissa.

Säilytä paperi lappeellaan
alkuperäispakkauksessa
kosteudelta suojattuna.

Lisääntyvä harmaa
taustavarjostus.

Voi olla liian painavaa.

Käytä kevyempää paperia.

Liiallinen käpristyminen.
Syöttöongelma.

Liian kosteaa, väärä
kuitusuunta tai lyhyt
kuiturakenne

Käytä pitkäkuituista paperia.
Tulosta suoran paperiradan
läpi.

Tukkeutuminen tai kirjoittimen
vaurio.

Aukkoja tai rei’ityksiä.

Älä käytä paperia, jossa on
aukkoja tai rei’ityksiä.

Syöttöongelma.

Rosoiset reunat.

Käytä hyvälaatuista paperia.

background image

FIWW

Ohjeita tulostusmateriaalin käyttöön-95