HP LaserJet 1015 Printer - Hewlett-Packardin ilmoitus rajoitetusta takuusta

background image

Hewlett-Packardin ilmoitus rajoitetusta takuusta

1.

HP takaa tuotteen loppukäyttäjälle, että HP:n laitteet, lisävarusteet ja tarvikkeet ovat virheettömiä materiaalin
ja valmistuksen osalta ostopäivän jälkeen edellä määritettynä ajanjaksona. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista
virheistä takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai vaihtamaan vialliseksi
osoittautuneet tuotteet. Vaihdossa asiakkaalle luovutettavat tuotteet voivat olla joko uusia tai uutta vastaavia.

2.

HP takaa käyttäjälle, että ostopäivän jälkeisenä, edellä määritettynä ajanjaksona HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja
valmistuksen takia jätä suorittamatta sen ohjelmakäskyjä, jos se asennetaan ja sitä käytetään oikein. Jos HP saa
ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston tietovälineen, joka ei kyseisten
vikojen vuoksi suorita ohjelmakäskyjä.

3.

HP ei takaa, että HP:n tuotteet toimivat keskeytyksittä ja ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan
tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa määritettyyn kuntoon, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys
ostohinnasta tuotteen välitöntä palautusta vastaan.

4.

HP:n tuotteet voivat sisältää täysin korjattuja osia, jotka toimivat yhtä hyvin kuin uudet, tai osia, joita on voitu
käyttää satunnaisesti.

5.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittämätön huolto tai kalibrointi,
(b) ohjelmisto, liittymä, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat muutokset tai
väärinkäyttö, (d) tuotteen käyttö ympäristömääritysten vastaisesti tai (e) virheellinen käyttöympäristön valmistelu
tai ylläpito.

6.

HP EI MYÖNNÄ MITÄÄN MUITA TAKUITA, EI KIRJALLISIA EIKÄ SUULLISIA. PAIKALLISTEN LAKIEN
SALLIMISSA RAJOISSA OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA
JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN ON RAJOITETTU YLLÄ MAINITTUUN TAKUUAIKAAN.
Eräät maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus
ei ehkä koske sinua. Tämä takuu antaa asiakkaalle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja asiakkaalla saattaa olla muita
oikeuksia, jotka vaihtelevat maan/alueen, osavaltion tai provinssin mukaan.

7.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA TÄMÄN TAKUUTODISTUKSEN SISÄLTÄMÄT
KORVAUSOIKEUDET OVAT ASIAKKAAN AINOAT JA YKSINOMAISET KORVAUSOIKEUDET. YLLÄ MAINITTUA
LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA DATAN
MENETYKSESTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN
LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA DATA) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT
SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN. Eräät maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät
salli satunnaisten tai seurauksellisten vahinkojen poissulkua tai rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulku ei
ehkä koske sinua.

KULUTTAJIEN OSALTA AUSTRALIASSA JA UUDESSA-SEELANNISSA TÄMÄN TAKUUN EHDOT EIVÄT, PAITSI
LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA, VAAN AINOASTAAN TÄYDENTÄVÄT TÄMÄN
TUOTTEEN MYYNNISTÄ KULUTTAJALLE AIHEUTUVIA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA.

TAKUUAIKA:

Yksi vuosi ostopäivästä

background image

102 Liite C

FIWW