HP LaserJet 1015 Printer - Kirjoittimen pakkausohjeet

background image

Kirjoittimen pakkausohjeet

Pakkaa kirjoitin uudelleen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Mikäli mahdollista, oheista tulostenäytteitä ja 5—10 arkkia paperia tai muuta materiaalia,
jonka tulostamisessa on vaikeuksia.

Irrota ja pane talteen kirjoittimen kaapelit, lokerot ja lisävarusteet.

Poista värikasetti ja siirrä se talteen.

VAROITUS

Jotta vältät värikasetin vahingoittumisen, varastoi se alkuperäiseen pakkaukseen tai niin, ettei se
ole alttiina valolle.

Käytä alkuperäistä pakkauslaatikkoa ja -materiaaleja, jos mahdollista. Huonosta
pakkauksesta aiheutuvat kuljetusvahingot ovat asiakkaan vastuulla
. Jos olet jo hävittänyt
alkuperäiset pakkausmateriaalit, ota yhteys paikalliseen pakkauspalveluun.

Oheista täytetty huoltotietolomake.

Hewlett-Packard suosittelee, että vakuutat lähetyksen.

background image

106 Liite C

FIWW