HP LaserJet 1015 Printer - Värikasetin käyttöiän rajoitettu takuu

background image

Värikasetin käyttöiän rajoitettu takuu

Huomaa

Seuraava takuu koskee tämän kirjoittimen mukana toimitettua värikasettia.

HP:n värikasetit taataan virheettömiksi materiaalin ja valmistuksen osalta siihen saakka, kun
HP:n väriaine on lopussa. Takuu kattaa HP:n uuden väriainekasetin valmistus- ja toimintavirheet.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka kauan takuu on voimassa?

Takuu on voimassa, kunnes HP:n väriaine on lopussa, jolloin takuu päättyy.

Mistä tiedän, milloin HP:n väriaine loppuu?

HP:n väriaine on lopussa ja värikasetin käyttöikä päättymässä, kun tulostusjälki näyttää
haalistuneelta tai vaalealta tai tietokoneen näyttöön tulee värikasetin käyttöiän päättymisestä
kertova ilmoitus.

Mitä Hewlett-Packard tekee?

Valintansa mukaan Hewlett-Packard joko korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai palauttaa
niiden ostohinnan. Jos mahdollista, liitä mukaan tulostenäyte, josta käy ilmi viallisen kasetin
tulostusjälki.

Mitä tämä takuu ei kata?

Takuu ei kata värikasetteja, jotka on täytetty uudelleen tai tyhjennetty, joita on kolhittu tai käytetty
väärin tai joita on jollain tavalla muutettu.

Kuinka palautan viallisen värikasetin?

Jos kasetti osoittautuu vialliseksi, täytä huoltolomake ja liitä mukaan tulostenäyte, josta vika käy
ilmi. Palauta lomake ja kasetti ostopaikkaan, jossa kasetti vaihdetaan uuteen.

Kuinka maan/alueen, osavaltion tai provinssin lait vaikuttavat tähän?

Tämä rajoitettu takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita
oikeuksia, jotka vaihtelevat eri osavaltioissa, provinsseissa tai maissa/alueilla. Tämä rajoitettu
takuu on ainoa HP:n värikasetin takuu, ja se korvaa kaikki muut tähän tuotteeseen liittyvät takuut.

HEWLETT-PACKARD COMPANY EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA
SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ,
RIKOSOIKEUDELLISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MENETETYSTÄ LIIKEVOITOSTA,
JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN TAKUUN RIKKOMISESTA TAI MUISTA SYISTÄ.

KULUTTAJIEN OSALTA AUSTRALIASSA JA UUDESSA-SEELANNISSA TÄMÄN TAKUUN
EHDOT EIVÄT, PAITSI LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA,
VAAN AINOASTAAN TÄYDENTÄVÄT TÄMÄN TUOTTEEN MYYNNISTÄ KULUTTAJALLE
AIHEUTUVIA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA.

background image

FIWW

Laitteistohuolto-103