HP LaserJet 1015 Printer - Tarvikkeiden tilaaminen

background image

Tarvikkeiden tilaaminen

Parhaan tuloksen saat käyttämällä lisävarusteita ja tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu
HP LaserJet 1010 series -kirjoittimelle .

Tilaustiedot

Valinta

Kuvaus tai käyttötarkoitus

Tilausnumero

Tulostustarvikkeet

HP MultiPurpose
-paperi

HP:n paperimerkki moneen eri
käyttöön (yksi laatikko, jossa 10 kpl
500 arkin riisiä). Voit tilata näytteen
Yhdysvalloissa numerosta
1 800 471 4701.

HPM1120

HP LaserJet -paperi

Huippulaatuinen HP:n paperimerkki
HP LaserJet -kirjoittimia varten (yksi
laatikko, jossa 10 kpl 500 arkin riisiä).
Voit tilata näytteen Yhdysvalloissa
numerosta 1 800 471 4701.

HPJ1124

HP LaserJet -kalvo

HP LaserJet -mustavalkokirjoittimissa
käytettävä HP:n kalvomateriaali.

92296T (Letter-koko)
92296U (A4-koko)

Värikasetit

Vaihtovärikasetit HP LaserJet 1010
series -kirjoittimiin.

2 000 sivun kasetti

Katso lisätiedot kohdasta

Värikasetin

käyttöikä

.

Q2612A

Lisäoppaat

HP LaserJet
-tuoteryhmän
tulostusmateriaaliopas

Paperin ja muun tulostusmateriaalin
käyttöopas HP LaserJet -kirjoittimille.

5963-7863

background image

108 Liite D

Tarvikkeiden tilaaminen

FIWW

Vaihto-osat

Tulostusmateriaalin
syöttötela

Ottaa tulostusmateriaalin
syöttölokerosta ja siirtää sen
kirjoittimen läpi.

RL1-0266

Syöttölokeron kansi

Peittää syöttölokerossa olevan
tulostusmateriaalin. Tässä ovat myös
prioriteettisyöttölokeron materiaalin
sivutuet.

Yhdysvallat
Eurooppa

Q2460-40004
Q2460-40005

Kirjoittimen erotinlaatta Erotinlaatalla estetään usean sivun

syöttö samanaikaisesti kirjoittimen
paperiradan läpi.

RL1-0269

Tilaustiedot (jatkoa)

Valinta

Kuvaus tai käyttötarkoitus

Tilausnumero

background image

FIWW