HP LaserJet 1015 Printer - 2 חומרי הדפסה 

background image

הספדה ירמוח

:

םיאבה םיאשונה לע עדימ קפסמ הז קרפ

םירחא הספדה ירמוחו ריינ תריחב

הספדה ירמוח תניעט

תויוות וא םיפקש לע הספדה

תופטעמ לע הספדה

שארמ םינכומ םיספט לע וא םיבתכמ ריינ לע הספדה

תויסטרכ לעו תישיא םאתומ לדוגב הספדה ירמוח לע הספדה

17

הספדה ירמוח

HEWW

background image