HP LaserJet 1015 Printer - ביטול עבודת הדפסה 

background image

הספדה תדובע לוטיב

.

תספדמה לש הרקבה חול לעש

הספדה לטב ןצחלה תא ררחשו ץחל ,הספדהה תדובע לוטיבל

תא חולשל ןיידע ךישממ בשחמה ,הספדה תדובע לוטיב רחאל בהבהל תוכישממ הרקבה חול לע בצמה תוירונ םא

.

םינותנ חולשל םייסי בשחמהש דע ןתמה וא הספדהה רותמ הספדהה תדובע תא קחמ .תספדמל הדובעה

.

ןכומ בצמל רוזחת תספדמה

HEWW

3

קרפ 40

background image