HP LaserJet 1015 Printer - הדפסת חוברות 

background image

תורבוח תספדה

HEWW

background image

.5

.

ריינה תמרע תא רשייו ,הטמ יפלכ הנופ ספדומה םדצשכ םתוא ךופה ,םיספדומה םידומעה תא ףוסא

.6

הצקהשכ הטמל יפלכ תונפל ספדומה דצה לע .הנזהה שגמל דחאה םדצב םיספדומה םידומעה תא רזחה

.

הליחת תספדמה ךותל ןזומ ןותחתה

.

ינשה דצה תספדהל ןתמהו

הלעפה ןצחלה לע ץחל

HEWW

3

קרפ 38

background image

.7

.

םתוא קדהו םידומעה תא לפק

39

תורבוח תספדה

HEWW

background image