Pomoć za HP LaserJet 1015 Printer

background image

upotreba

hp LaserJet

1010 1012 1015

serije

pisač

background image
background image

hp LaserJet pisač 1010
hp LaserJet pisač 1012
hp LaserJet pisač 1015
serije

korisnički priručnik

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Informacije o autorskim pravima

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Sva prava pridržana. Svako reproduciranje,
izmjena ili prevođenje bez prethodne pisane
suglasnosti zabranjeno je, osim pod uvjetima
određenim u zakonima o autorskim pravima.

Korisniku Hewlett-Packard pisača vezanog na
ovaj korisnički vodič jamči se pravo na:
a) ispisivanje ovog korisničkog vodiča za
OSOBNU, INTERNU ili upotrebu u KOMPANIJI
uz ograničenje da se ispisani primjerak ne
prodaje, preprodaje ili na drugi način distribuira;
i b) postavljanje elektroničkog primjerka ovog
korisničkog vodiča na mrežni poslužitelj, s tim da
je pristup elektroničkog primjerku ograničen na
OSOBNU, INTERNU ili upotrebu za korisnike
Hewlett-Packard pisača vezanog na ovaj
korisnički vodič.

Broj publikacije: Q2460-online
Edition 2, 9/2003

Jamstvo

Informacije sadržane u ovom dokumentu
podložne su promjenama bez prethodne
obavijesti.

Hewlett-Packard ne daje nikakvo jamstvo u vezi
s ovim informacijama.

HEWLETT-PACKARD POSEBNO NIJEČE SVAKO
PODRAZUMIJEVAJUĆE JAMSTVO U VEZI
S USPJEHOM PRODAJE I PRIKLADNOSTI
ZA ODREĐENU NAMJENU.

Hewlett-Packard ne preuzima odgovornost za bilo
koje direktne, indirektne, slučajne, posljedične,
ili druge štete iskazane u vezi s dobavljanjem
ili korištenjem ovih informacija.

Zaštitni znaci

Microsoft®, Windows®, i Windows NT® su
zaštitni znaci tvrtke Microsoft
Corporation registrirane u SAD-u.

Energy Star® i Energy Star logo® su u SAD-u
registrirani znaci United States Environmental
Protection Agency.

Netscape je zaštitni znak Netscape
Communications Corporation registriran u SAD-u.

Drugi spomenuti proizvodi možda su zaštitni znaci
njihovih proizvođača.

background image

HRWW