HP LaserJet 1015 Printer - Instalacija softvera za pisač

background image

Instalacija softvera za pisač

Instalacija upravljačkog programa za Windows 95

Za instaliranje softvera za pisač za Windows 95, morate primijeniti Add Printer Wizard.

1

Kliknite na Start, a zatim pokažite na Settings.

2

Kliknite na Printers.

3

Dvaput kliknite na Add Printer i kliknite na Next ako je potrebno.

4

Odaberite local printer i kliknite Next.

5

Kliknite na Have Disk.

6

Kliknite na Browse, a zatim odaberite odgovarajuće slovo za CD-ROM pogon.

7

Dvaput kliknite na pravilnu mapu za vaš jezik.

8

Dvaput kliknite na mapu Drivers.

9

Dvaput kliknite na mapu Win9X_ME.

10 Dvaput kliknite na mapu upravljačkih programa PCL 5e.

11 Kliknite na datoteku hp1300w5.inf da biste ju označili.

12 Za završetak instalacije upravljačkog programa kliknite na OK. Slijedite upute na zaslonu.

background image

12 Poglavlje 1

HRWW

Instalacija upravljačkog programa za Windows NT 4.0

Za instaliranje softvera za pisač za Windows NT 4.0, morate primijeniti Add Printer Wizard.

1

Kliknite na Start, a zatim pokažite na Settings.

2

Kliknite na Printers.

3

Dvaput kliknite na Add Printer i kliknite na Next ako je potrebno.

4

Odaberite My Computer i kliknite Next.

5

Odaberite odgovarajući priključak i kliknite na Next.

Napomena

Priključak za lokalno spajanje je LPT1.

6

Kliknite na Have Disk.

7

Kliknite na Browse, a zatim odaberite odgovarajuće slovo za CD-ROM pogon. Ako se slovo za
CD-ROM pogon ne pojavi u padajućem popisu, utipkajte pravilno slovo nakon čega slijedi dvotočka
i kosa crta (/) (forward slash). Na primjer, utipkajte

E:/

8

Dvaput kliknite na pravilnu mapu za vaš jezik.

9

Dvaput kliknite na mapu Drivers.

10 Dvaput kliknite na mapu WinNT.

11 Dvaput kliknite na mapu upravljačkih programa PCL 5e.

12 Datoteka hp1300w5.inf bi trebala biti označena. Ako nije, kliknite na nju da ju označite.

13 Kliknite Open.

14 U dijaloškom okviru Install from Disk kliknite OK.

15 Kliknite Next.

16 Odaberite naziv pisača (to je opcija) i standardne opcije za pisač. Kliknite Next.

17 Odaberite hoće pse pisač dijeliti i kliknite Next.

18 Odaberite Yes, print a test page i kliknite Finish za dovršetak instalacije.

Instalacija softvera za pisač na drugim operativnim sustavima

CD sa softverom koji ste dobili uz pisač umetnite u CD-ROM pogon računala. Slijedite upute na zaslonu.

background image

HRWW

Softver za pisač 13