HP LaserJet 1015 Printer - Svojstva pisača (upravljački program) 

background image

Svojstva pisača (upravljački program)

Svojstva pisača upravljaju pisačem. Standardna podešavanja, kao što su dimenzije medija i vrsta, ispis
više stranica na jednom listu medija (N-na-1 ispis), razlučivost i vodeni znakovi, možete promijeniti.
Pristupiti svojstvima pisača možete na sljedeći način.

Kroz softversku aplikaciju koju upotrebljavate za ispisivanje. To mijenja podešavanja samo za tekuću
softversku aplikaciju.

Kroz Windows

®

operativni sustav. To mijenja standardna podešavanja za sva buduća ispisivanja.

Napomena

Kako mnoge softverske aplikacije koriste različite načine pristupa svojstvima pisača, sljedeći odjeljak opisuje
najuobičajnije načine koji se koriste u Windows 98, 2000, Millennium i Windows XP.

Za mijenjanje podešavanja za tekuću softversku aplikaciju

Napomena

Iako se koraci u softverskim aplikacijama mogu razlikovati, to je najuobičajeniji način.

1

U izborniku File (Datoteka) u softverskoj aplikaciji, kliknite na Print (Ispis).

2

U dijaloškom okviru Print (Ispis) kliknite na Properties (Svojstva).

3

Promijenite podešavanja i kliknite na OK.

Promjena standardnih podešavanja za sva buduća ispisivanja u Windows 98,
2000 i Millennium.

1

U operacijskom sustavu Windows kliknite na Start, odaberite Settings (Podešavanja) i kliknite na
Printer (Pisači).

2

Kliknite desnom tipkom miša na ikonu pisača HP LaserJet 1010 serije.

3

Kliknite na Properties (Svojstva), u Windows 2000 možete također kliknuti na Printing
Preferences (Preference ispisivanja)
.

4

Promijenite podešavanja i kliknite na OK.

Napomena

U Windows 2000 mnoge su od ovih mogućnosti od ovih mogućnosti dostupne iz izbornika Printing
Preferences (Preference ispisivanja)
.

Promjena standardnih podešavanja za sva buduća ispisivanja u Windows XP.

1

U operacijskom sustavu Windows kliknite na Start i kliknite na Control Panel.

2

Dvaput kliknite na Printers and Other Hardware.

3

Kliknite na Printers and Faxes.

4

Kliknite desnom tipkom miša na ikonu pisača HP LaserJet 1010 serije.

5

Kliknite na Properties (Svojstva) ili kliknite na Printing Preferences (Preference ispisivanja)

6

Promijenite podešavanja i kliknite na OK.

background image

14 Poglavlje 1

HRWW