HP LaserJet 1015 Printer - Ušteda novca

background image

Ušteda novca

Upotrebljavajte EconoMode (štedljivi režim) za uštedu na toneru.

Ispisujte više stranica na jednom listu papira (N-na-1 ispis).