HP LaserJet 1015 Printer - Za ispisivanje na papiru sa zaglavljem ili na otisnutim obrascima

background image

Za ispisivanje na papiru sa zaglavljem ili na otisnutim obrascima

1

Umetnite papir gornjom stranom prema naprijed i stranicom na koju se tiska prema gore. Podesite
vodilice medija da odgovaraju širini papira.

2

Ispišite dokument.

Napomena

Za ispis uvodne stranice na jednom listu sa zaglavljem, a nakon toga dokumenta s više stranica, papir sa
zaglavljem umetnite u prioritetnu ulaznu ladicu a standardni papir umetnite u glavnu ulaznu ladicu. Pisač
automatski najprije ispisuje iz prioritetne ulazne ladice.

background image

HRWW

Ispisivanje na medije proizvoljnog formata i kartice 27