HP LaserJet 1015 Printer - Prekid tekućeg ispisivanja

background image

Prekid tekućeg ispisivanja

Za prekid trenutnog ispisivanja, pritisnite i otpustite gumb Cancel Job na upravljačkoj ploči pisača.

Ako lampice stanja nastave treperiti nakon što ste prekinuli tekuće ispisivanje, računalo još uvijek šalje
ispisivanje na pisač. Ili obrišite tekući ispis iz redoslijeda, ili pričekajte da računalo dovrši slanje podataka.
Pisač će se vratiti u stanje Spreman.

background image

HRWW

Razumijevanje postavki kvalitete ispisa 37