HP LaserJet 1015 Printer - Pohranjivanje ispisnih uložaka

background image

Pohranjivanje ispisnih uložaka

Ne vadite ispisni uložak iz pakiranja, dok ga niste spremni upotrijebiti. Rok trajanja ispisnog uloška
u zatvorenom pakiranju je približno 2,5 godine. Rok trajanja ispisnog uloška u otvorenom pakiranju
je približno 6 mjeseci.

OPREZ

Kako biste spriječili oštećenje ispisnog uloška, smanjite njegovo izlaganje izravnom svjetlu.

background image

42 Poglavlje 4

HRWW