HP LaserJet 1015 Printer - HP načelo o ispisnim ulošcima koji nisu HP izrade

background image

HP načelo o ispisnim ulošcima koji nisu HP izrade

Tvrtka Hewlett-Packard ne preporučuje upotrebu ispisnih uložaka koji nisu HP izrade, bilo da su novi,
ponovo napunjeni ili ponovno sastavljeni. Budući da nisu HP-ovi proizvodi, Hewlett-Packard ne može
utjecati na njihovu izradu, a ni nadzirati njihovu kvalitetu. Servisiranje ili popravak potrebni zbog upotrebe
ispisnih uložaka koji nisu HP izrade, neće biti pokriveni jamstvom za pisač. Više podataka potražite
u

Hewlett-Packard izjava o ograničenom jamstvu

.

background image

HRWW

Pohranjivanje ispisnih uložaka 41