HP LaserJet 1015 Printer - Upotreba hp toolboxa

background image

Upotreba hp toolboxa

HP toolbox je Web aplikacija koju možete upotrebljavati za sljedeće zadatke:

Provjera statusa pisača.

Konfiguriranje postavki pisača.

Pregled informacija za rješavanje problema.

Pregled online dokumentacije.

Za upotrebu HP toolboxa, potrebno je obaviti kompletnu instalaciju softvera.

Napomena

Za otvaranje i upotrebu HP toolboxa ne trebate imati pristup na Internet. Međutim, ako kliknete na link u Other
Links
morate imati pristup Internetu kako biste mogli ići na stranice povezane s tim linkom. Pogledajte

Drugi

linkovi

za više podataka.