HP LaserJet 1015 Printer - Pregled hp toolboxa

background image

Pregled hp toolboxa

1

U izborniku Start , pokažite na Programs, pokažite na HP LaserJet 1010 i odaberite HP toolbox.

2

HP toolbox se otvara u Web pretraživaču.

Napomena

Kada otvorite URL, možete ga spremiti u knjižne oznake, kako biste se lako vratili na njega u buduće.

background image

52 Poglavlje 5

HRWW