HP LaserJet 1015 Printer - Ispisana stranica je drugačija od one koja se pojavila na zaslonu

background image

Ispisana stranica je drugačija od one koja se pojavila na zaslonu

Odaberite stavku koja najbolje opisuje problem:

Iskrivljen, nepravilan ili nepotpun tekst

Nedostaje grafika ili tekst, ili su stranice prazne

Oblikovanje stranice je drugačije nego na drugom pisaču

Kvaliteta grafike

Povrat na

Pronalaženje rješenja

.

Problem s ispisanom stranicom

Problem

Rješenje

Iskrivljen, nepravilan ili nepotpun tekst

Možda je olabavio USB ili paralelni kabel, ili je oštećen. Pokušajte sljedeće:

Pokušajte ispis za koji znate da radi.

Ako je moguće, priključite USB ili paralelni kabel pisača na drugo
računalo, i pokušajte ispis za koji znate da radi.

Isključite kabel napajanja, odvojite USB ili paralelni kabel na oba kraja,
ponovo spojite USB ili paralelni kabel na oba kraja, i ponovo uključite
kabel za napajanje.

OPREZ

Prije nego uključite kabel u pisač, uvijek isključite napajanje pisača.
U protivnom, pisač se može oštetiti.

Možda je prilikom instalacije softvera odabran pogrešan upravljački
program. Provjerite je li odabran pravilan upravljački program u svojstvima
pisača.

Možda je problem u vašoj softverskoj aplikaciji. Pokušajte ispis iz druge
softverske aplikacije.

Nedostaje grafika ili tekst, ili
su stranice prazne

Provjerite da vaša datoteka ne sadrži prazne stranice.

Možda je zaštitna traka još uvijek na ispisnom ulošku. Izvadite ispisni
uložak i izvucite zaštitnu traku. Ponovo umetnite ispisni uložak Upute
potražite u

Zamjena ispisnog uloška

.

Možda u svojstvima pisača nisu pravilna podešavanja za grafiku za vrstu
ispisa koji obavljate. Pokušajte s drukčijim podešavanjima za grafiku
u svojstvima pisača. Pogledajte

Svojstva pisača (upravljački program)

za više podataka.

Oblikovanje stranice je drugačije nego
na drugom pisaču

Ako ste upotrijebili stariji ili drugačiji upravljački program (softver pisača)
za stvaranje dokumenta ili su podešavanja svojstava pisača u softveru
drugačija, oblikovanje stranice se može promijeniti kada pokušate
ispisivanje upotrebom novog upravljačkog programa pisača ili podešavanja.
Kako biste pomogli u otklanjanju tog problema, promijenite razlučivost,
veličinu medija, podešavanje za font, i druga podešavanja. Pogledajte

Svojstva pisača (upravljački program)

za više podataka.

Kvaliteta grafike

Možda su podešavanja za grafiku nepodesna za vaš ispis. Provjerite
podešavanja za grafiku, kao što je razlučivost, u svojstvima pisača
i podesite ih kako je potrebno. Pogledajte

Svojstva pisača (upravljački

program)

za više podataka.

background image

64 Poglavlje 6

HRWW