HP LaserJet 1015 Printer - Uklanjanje zaglavljene stranice

background image

Uklanjanje zaglavljene stranice

OPREZ

Zaglavljivanje medija može za rezultat imati rasipanje tonera po stranici. Ako vam toner dospije na odjeću,
operite ju u hladnoj vodi. Topla voda trajno bi utisnula toner u tkaninu.

Napomena

Pri otklanjanju zaglavljivanja, uključujući i zaglavljivanje u izlaznom spremniku, uvijek otvorite vratašca
ispisnog uloška i izvadite ispisni uložak. Držite vratašca ispisnog uloška otvorena i ispisni uložak izvan pisača
dok ne otklonite zaglavljivanje. Otvqranje vratašca ispisnog uloška i vađenje ispisnog uloška otpušta
nategnutost valjaka pisača i olakšava uklanjanje zaglavljenog papira.

1

Otvorite vratašca ispisnog uloška.

2

Izvadite ispisni uložak i odložite ga sa strane.

OPREZ

Kako biste spriječili oštećenje ispisnog uloška, smanjite njegovo izlaganje izravnom svjetlu.

3

S obje ruke uhvatite stranu medija koja je najviše vidljiva (to uključuje sredinu), i pažljivo ju oslobodite
izvlačenjem iz pisača.

background image

HRWW

Otklanjanje zastoja papira 71

4

Kada uklonite zaglavljeni medij, ponovno stavite ispisni uložak i zatvorite vratašca ispisnog uloška.

Nakon čišćenja zaglavljenog medija, možda ćete trebati pisač isključiti i ponovo ga uključiti.

Napomena

Kada dodajete novi medij, izvadite sav medij iz ulazne ladice i poravnajte snop novog medija.

Povrat na

Pronalaženje rješenja

.

background image

72 Poglavlje 6

HRWW