HP LaserJet 1015 Printer - Problemi sa softverom pisača

background image

Problemi sa softverom pisača

Povrat na

Pronalaženje rješenja

.

Problemi sa softverom pisača

Problem

Rješenje

Upravljački program za pisač HP LaserJet
1010 ne vidi se u mapi Pisač

Ponovo instalirajte softver za pisač. U Windows sistemskom pretincu,
kliknite na Start, odaberite Programs, i odaberite
HP LaserJet 1010 i kliknite na Uninstall. Odspojite kabel za
napajanje sa pisača. Instalirajte softver za pisač sa CD-ROM-a.
Uključite kabel za napajanje natrag u pisač.

Napomena

Zatvorite sve aplikacije koje se izvode. Za zatvaranje aplikacije koja
ima ikonu u sistemskom pretincu, desnom tipkom miša kliknite na
ikonu i odaberite Close ili Disable.

Pokušajte uključiti USB kabel u drugi USB ulaz na PC-u.

Ako pokušavate ispisivanje iz dijeljenog pisača, u Windows
sistemskom pretincu, kliknite na Start, odaberite Settings,
i odaberite Printers. Dvaput kliknite na Add Printer ikonu. Slijedite
upute u Čarobnjaku za dodavanje pisača (Add Printer Wizard).

U tijeku instalacije softvera, javlja se
poruka o pogrešci

Ponovo instalirajte softver za pisač. U Windows sistemskom pretincu,
kliknite na Start, odaberite Programs, i odaberite
HP LaserJet 1010 i kliknite na Uninstall. Odspojite kabel za
napajanje sa pisača. Instalirajte softver za pisač sa CD-ROM-a.
Uključite kabel za napajanje natrag u pisač.

Napomena

Zatvorite sve aplikacije koje se izvode. Za zatvaranje aplikacije koja
ima ikonu u sistemskom pretincu, desnom tipkom miša kliknite na
ikonu i odaberite Close ili Disable.

Provjerite količinu slobodnog prostora na pogonu na koji stavljate
instalaciju softvera za pisač. Ako je potrebno, oslobodite prostora što
više možete, i ponovo instalirajte softver za pisač.

Ako je potrebno, pokrenite Disk Defragmenter, i ponovo instalirajte
softver za pisač.

Pisač je u modu Spreman, ali se ništa ne
ispisuje.

Ponovo instalirajte softver za pisač. U Windows sistemskom pretincu,
kliknite na Start, odaberite Programs, i odaberite
HP LaserJet 1010 i kliknite na Uninstall. Odspojite kabel za
napajanje sa pisača. Instalirajte softver za pisač sa CD-ROM-a.
Uključite kabel za napajanje natrag u pisač.

Napomena

Zatvorite sve aplikacije koje se izvode. Za zatvaranje aplikacije koja
ima ikonu u sistemskom pretincu, desnom tipkom miša kliknite na
ikonu i odaberite Close ili Disable.

background image

HRWW

Poboljšanje kvalitete ispisa 65