HP LaserJet 1015 Printer - Uzorci lampica stanja

background image

Uzorci lampica stanja

1

simbol za “lampica ugašena”

2

simbol za “lampica upaljena”

3

simbol za “lampica treperi”

Uzorci lampica stanja

Lampice stanja Stanje pisača

Djelovanje

Spreman

Pisač je spreman za ispisivanje.

Nije potrebno ništa učiniti.

Obrada

Pisač prima ili obrađuje podatke.

Čekajte da se ispisivanje završi.

Mod čišćenja/ispitivanje motora

Ispisuje se stranica za čišćenje ili ispitivanje
motora

Počekajte da se dovrši ispisivanje stranice čišćenja
i da pisač bude u modu Ready (Spreman). To može
trajati oko 2 minute.

Počekajte da se dovrši ispisivanje stranice ispitivanja
motora i da pisač bude u modu Ready (Spreman).

1

2

3

background image

HRWW

Uzorci lampica stanja 61

Povrat na

Pronalaženje rješenja

.

Nema memorije

Pisač nema dovoljno memorije.

Stranica koja se ispisuje može biti suviše složena
za kapacitet memorije pisača. Pokušajte smanjiti
razlučivost. Pogledajte

Razumijevanje postavki

kvalitete ispisa

za više podataka.

Otvorena vratašca, potrošen medij, nema
ispisnog uloška, ili je zaglavljen medij.

Pisač je u stanju greške, što zahtijeva
intervenciju ili pomoć operatera.

Provjerite sljedeće:

Vratašca ispisnog uloška su potpuno zatvorena.

Medij je umetnut Upute potražite u

Umetanje

medija

.

Ispisni uložak je pravilno uložen u pisač. Upute
potražite u

Zamjena ispisnog uloška

.

Medij se nije zaglavio. Upute potražite
u

Otklanjanje zastoja papira

.

Inicijalizacija pisača

U tijeku je inicijalizacija pisača.

Nije potrebno ništa učiniti.

Pogubna pogreška

Sve lampice su upaljene.

Isključite napajanje pisača na 30 minuta i zatim
ga ponovo uključite.

Ako pisač i dalje ima grešku, kontaktirajte
HP podršku. Pogledajte

Kontaktirajte HP

podršku

.

Sve lampice su ugašene.

Provjerite ima li napajanja.

Isključite oba kraja kabla za napajanje pisača
i zatim ih ponovo uključite.

Uzorci lampica stanja (nastavlja se)

Lampice stanja Stanje pisača

Djelovanje

background image

62 Poglavlje 6

HRWW