HP LaserJet 1015 Printer - Usklađenost sa FCC

background image

Usklađenost sa FCC

Ova oprema je ispitana i ustanovljeno je da je u skladu s ograničenjima digitalnih uređaja Klase B,
prema Dijelu 15 FCC propisa. Ova su ograničenja postavljena radi pružanja potrebne zaštite od smetnji
u prostoru u kojem se uređaj nalazi. Ova oprema generira, upotrebljava, a isto tako može i emitirati
radiofrekvencijsku energiju. Ako se ne montira i koristi u skladu s uputama, ona može izazvati štetne
smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da neće doći do interferencije kod pojedinih
instalacija. Ukoliko oprema prouzrokuje smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može
ustanoviti isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo korisniku da proba odstraniti smetnje
na jedan od sljedećih načina:

Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.

Povećajte razmak između opreme i prijemnika.

Povežite opremu s utičnicom na koju nije priključen prijemnik.

Obratite se svom dobavljaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Napomena

Bilo kakve promjene ili preinake pisača koje Hewlett-Packard izričito ne odobri mogle bi dovesti do
oduzimanja ovlaštenja korisniku za rad s opremom.

U skladu s ograničenjima Klase B članka 15 FCC pravila nužna je upotreba oklopljenog kabla.

background image

84 Dodatak A

HRWW