HP LaserJet 1015 Printer - Naljepnice

background image

Naljepnice

Građa naljepnice

Pri odabiru naljepnica vodite računa o kvaliteti sljedećih komponenata:

Ljepila: Materijal za ljepilo mora biti stabilan na 200° C (392° F), maksimalna temperatura pisača.

Raspored: Upotrebljavajte samo naljepnice kod kojih se između njih ne vidi podloga. Naljepnice se
mogu odlijepiti sa listova koji imaju prostor između naljepnica, uzrokujući teška zaglavljivanja.

Svijanje: Prije ispisivanja, naljepnice moraju ležati na ravnom, sa ne više od 13 mm (0.5 in.) savijanja
u svakom pravcu.

Stanje: Nemojte upotrebljavati naljepnice sa naborima, mjehurićima, ili drugim znakovima razdvajanja.