HP LaserJet 1015 Printer - Hewlett-Packard izjava o ograničenom jamstvu

background image

Hewlett-Packard izjava o ograničenom jamstvu

1.

HP vama, kao krajnjem kupcu, jamči da će HP hardver, pribor i potrošni materijal biti bez oštećenja u materijalima i izradi
nakon datuma kupovine, u gore naznačenom razdoblju. Ako HP tijekom jamstvenog razdoblja primi obavijest o takvim
oštećenjima, HP će, prema svom nahođenju, ili popraviti ili zamijeniti proizvod za koji se pokaže da ima grešku. Zamjena
proizvoda bilo novim ili kao-novim.

2.

HP vama, kao krajnjem kupcu, jamči da HP softver neće prestati izvoditi svoje programirane instrukcije i nakon datuma
kupovine, u gore naznačenom razdoblju, zbog oštećenja u materijalima i izradi, ako se pravilno instalira i upotrebljava.
Ako HP tijekom jamstvenog razdoblja primi obavijest o takvim oštećenjima, HP će zamijeniti medij sa softverom koji ne izvodi
svoje programirane instrukcije zbog takvih grešaka.

3.

HP ne jamči da će rad HP proizvoda biti bez prekida ili bez grešaka. Ako HP nije u mogućnosti, unutar razumnog roka,
popraviti ili zamijeniti bilo koji proizvod prema uvjetima jamstva, ako uredno vratite proizvod, imat ćete pravo na povrat novca
u iznosu cijene.

4.

HP proizvodi mogu sadržavati ponovo sastavljene dijelove koji su po učinku jednaki novima ili su slučajno upotrijebljeni.

5.

Jamstvo se ne odnosi na kvarove nastale zbog (a) neprikladnog ili neodgovarajućeg održavanja ili kalibriranja, (b) softvera,
sučelja, dijelova ili potrošnog materijala koje nije isporučio HP, (c) neovlaštenih izmjena ili pogrešne uporabe, (d) rada izvan
objavljenih specifikacija o okolini za proizvod, ili (d) neprikladne pripreme mjesta ili održavanja.

6.

HP NE DAJE NIKAKVA IZRIČITA JAMSTVA NITI UVJET, BILO PISMENO ILI USMENO. KOLIKO TO DOPUŠTA LOKALNI
ZAKON, SVAKO IMPLICIRANO JAMSTVO ILI UVJET ILI PODOBNOST ZA TRGOVINU, ZADOVOLJAVAJUĆA KVALITETA, ILI
PODOBNOST ZA ODREĐENE NAMJENE OGRANIČENA JE NA TRAJANJE IZRIČITOG JAMSTVA KAKO JE GORE
NAVEDENO. Neke države/regije, države ili provincije ne dopuštaju ograničenja na trajanje impliciranog jamstva, tako da se
gornja ograničenja ili iznimke možda ne odnose na vas. Ovo jamstvo vam daje određena zakonska prava, a također možete
imati i druga prava koja se razlikuju od države do države, od provincije do provincije, ili od države/regije do države/regije.

7.

U MJERI U KOJI TO DOPUŠTA LOKALNI ZAKON, PRAVNI LIJEKOVI U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI SU VAŠA SU VAŠI
JEDINSTVENI I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEKOVI. HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA
BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI IZRAVNU, SPECIJALNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK
PROFITA ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, NA OSNOVU UGOVORA, KRIVIČNOG DJELA ILI NA DRUGI NAČIN. Neke
države/regije, države ili provincije ne dopuštaju isključivanja ili ograničavanja slučajne ili posljedične štete, tako da se gornja
ograničenja ili iznimke možda ne odnose na vas.

ZA POTROŠAČKE TRANSAKCIJE U AUSTRALIJI I NOVOM ZELANDU; UVJETI JAMSTVA SADRŽANI U OVOJ IZJAVI, OSIM
DO ZAKONOM DOPUŠTENE MJERE, NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA ILI MIJENJA I DODATAK JE OBVEZNIM ZAKONOM
PROPISANIM PRAVIMA PRIMJENJIVIM NA PRODAJU OVOG PROIZVODA VAMA.

TRAJANJE JAMSTVA:

Jednu godinu od datuma kupovine.

background image

102 Dodatak C

HRWW