HP LaserJet 1015 Printer - Licenčni ugovor za Hewlett-Packard softver 

background image

Licenčni ugovor za Hewlett-Packard softver

POZORNOST UPOTREBA OVOG SOFTVERA PODLIJEŽE UVJETIMA LICENCE ZA HP SOFTVER
IZNESENIM DOLJE. UPOTREBA SOFTVERA OZNAČAVA VAŠE PRIHVAĆANJE TIH LICENČNIH UVJETA.

LICENČNI UVJETI ZA HP SOFTVER

Sljedeći Licenčni uvjeti upravljaju vašom primjenom priloženog Softvera, osim ako imate zasebno
potpisani ugovor s kompanijom Hewlett-Packard.

Licenčno dopuštenje. Hewlett-Packard vam dodjeljuje licencu za upotrebu jednog primjerka Softvera.
“Upotreba” znači pohranjivanje, učitavanje, instaliranje, izvođenje ili prikazivanje Softvera. Softver ne
smijete modificirati ili onemogućavati licenčnu ili bilo koju osobinu Softvera. Ako je Softver licenciran za
“istodobnu uporabu (concurrent use),” ne smijete dopustiti da više od maksimalnog broja ovlaštenih
korisnika upotrebljava Softver istodobno.

Vlasništvo. Softver je u vlasništvu i zaštićen autorskim pravom kompanije Hewlett-Packard ili njezinih
dobavljača trećih-strana. Ova licenca vam ne daje pravo niti vlasništvo nad Softverom i nikakva prava
prodaje Softvera. Dobavljači treće strane kompanije Hewlett-Packard mogu zaštititi svoja prava u slučaju
povrede ovih Licenčnih uvjeta.

Kopiranje i prilagodbe. Možete načiniti samo onoliko kopija ili prilagodbi Softvera za potrebe arhiviranja
ili ako je kopiranje ili prilagodba nužan korak za ovlaštenu uporabu Softvera. Morate reproducirati sve
napomene o zaštiti autorskih prava iz originalnog Softvera, na svim kopijama ili prilagodbama. Softver ne
smijete kopirati ni na koju javnu mrežu.

Ne smijete ga razlagati ili dešifrirati. Ne smijete rastavljati niti dekompilirati Softver, bez prethodnog
pismenog dopuštenja HP-a. U nekim jurisdikcijama, HP-ov pristanak nije potreban za ograničeno
rastavljanje ili dekompiliranje. Na zahtjev, pružiti ćete HP-u podatke o rastavljanju i dekompilaciji
s razumnim pojedinostima. Softver ne smijete dešifrirati osim ako je dešifriranje potrebno kao dio rada
softvera.

Transfer. Vaša licenca automatski prestaje, u trenutku bilo kakvog transfera Softvera. Nakon transfera,
morate isporučiti Softver, uključujući sve kopije i odnosnu dokumentaciju onome na koga ste Softver
prenijeli. Osoba na koju je Softver prenesen, mora prihvatiti ove Licenčne uvjete kao uvjet za transfer.

Prekid HP može ukinuti vašu licencu po saznanju da niste poštivali bilo koji od ovih Licenčnih uvjeta. Po
ukidanju, Softver morate odmah uništiti, zajedno sa svim kopijama, prilagodbama, i dijelovima uklopljenim
u bilo kakvom obliku.

Zahtjevi pri izvozu. Ne smijete izvoziti ili ponovo izvoziti Softver niti kopiju ili prilagodbu jer time kršite
primjenjive zakone ili propise.

U.S. Government Restricted Rights. Softver i sva popratna dokumentacija razvijani su isključivo o
privatnom trošku. Oni se isporučuju i licenciraju kao “komercijalni računalni softver” prema definiciji
u DFARS 252.227-7013 (Oct 1988), DFARS 252.211-7015 (May 1991), ili DFARS 252.227-7014
(Jun 1995), kao “komercijalna stavka” prema definiciji u FAR 2.101(a) (Jun 1987), ili kao “Računalni
softver za ograničenu uporabu” prema definiciji u FAR 52.227-19 (Jun 1987) (ili bilo kojoj jednakoj klauzuli
o agencijama i ugovorima), koja je primjenjiva. Vi imate samo ta prava za taj Softver i svu popratnu
dokumentaciju prema DFAR ili FAR klauzuli ili HP-ovom standardnom ugovoru za Softver za njihov
proizvod.

background image

HRWW

Hewlett-Packard izjava o ograničenom jamstvu 101