HP LaserJet 1015 Printer - Kazalo

background image

Kazalo 109

Kazalo

B

biranje papira i drugih medija 18
Broj ii

Č

čišćenje

pisač 46
područje ispisnog uloška 46
putanja medija 48
valjak podizača 72

čišćenje zaglavljenog papira 69

D

dvostrani ispis 32

E

EconoMode 38
Energy Star 84

G

glavna ulazna ladica 5, 8

umetanje 21

Go gumb 5
grafika

nedostaje 63
slaba kvaliteta 63

gumb

Go 5
Otkaži ispisivanje 5

Gumb Cancel job (otkaži ispisivanje): 5

H

HP toolbox

Kartica dokumentacije 54
Kartica otklanjanja problema (Troubleshooting) 53
Kartica stanja 53
Kartica upozorenja (Alerts) 54
podešavanja pisača 55
pregled 51

I

informacije, linkovi na odabrane teme 2
iskrivljen tekst 63
ispisivanja

kartice 27
knjižice 34
Konfiguracijski izvještaj 50
mediji proizvoljnog formata: 27
na obje strane papira (ručni dvostrani ispis). 32
naljepnice 22
N-na-1 31
obrasci, tiskani 26
omotnice 23
Pokusna stranica 50
prekid tekućeg ispisivanja 36
prozirne folije 22
više omotnica 24
više stranica na jednom listu papira 31
vodeni znakovi 30
zaglavlje 26

ispisni ulošci nisu HP proizvod 40
ispisni uložak

čišćenje područja ispisnog uloška 46
kamo vratiti za recikliranje 85
jamstvo 102
pohranjivanje 41
pristup 10
upotreba uložaka koji nisu HP proizvod 40
vijek trajanja 42
vratašca 5, 10
zamjena 44

izbor papira i drugih medija 18
izlazni sakupljač listova 5, 9
izvješća, ispisivanje 50

K

kabel

paralelni 16
USB 16

Kartica dokumentacije (HP toolbox) 54
Kartica otklanjanja problema (HP toolbox) 53
Kartica stanja (HP toolbox) 53
Kartica upozorenja (HP toolbox) 54
kartice

ispisivanja 27
vodič za upotrebu 97

knjižice, ispisivanje 34
konfiguracija

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3

Konfiguracijski izvještaj 50
kontaktiranje HP-a 106
kvaliteta ispisa

EconoMode 38
izobličeni znakovi 67
mjesta bez ispisa 65
mrlje od tonera 65
nabori 67
okomite crte 65
okomite greške koje se ponavljaju 66
podešavanja 37
pregibi 67
raspršivanje tonera 68
razmazivanje tonera 66
siva pozadina 66
svijanje 67
svijetli ili blijedi ispis 65
toner ne prianja 66
ukošena stranica 67
valovitost 67

ladica

glavna ulazna 5
prioritetna ulazna 5

lampica Go 5
Lampica Pozornost 5
Lampica Spreman 5

background image

110 Kazalo

HRWW

lampice

Go 5
Pozornost 5
Spreman 5
uzorci lampica stanja 60

jamstvo

HP izjava o ograničenom jamstvu 101
ispisni uložak 102
prošireno 104

licenca, softver 100
linkovi korisničkog priručnika 2

M

medij

čišćenje putanje medija 48
čišćenje zaglavljenog papira 69
ispisivanje na medije proizvoljnog formata 27
odabir 18
podržavane dimenzije 93
razne vrste 21
specifikacije 92
tipična mjesta zaglavljivanja 69
uklanjanje zaglavljene stranice 70
umetanje 21
vodič za upotrebu 94
vrste koje mogu oštetiti pisač 19
vrste koje treba izbjegavati 19

mediji proizvoljnog formata, ispisivanje 27

N

naljepnice

ispisivanja 22
vodič za upotrebu 95

nedostaje grafika 63
nedostaje tekst 63
N-na-1 ispisivanje

Windows 31

O

obostrani ispis 32
obrasci, ispisivanje 26
očuvanje tonera 43
omotnice

ispisivanje jedne omotnice 23
ispisivanje na više omotnica 24
vodič za upotrebu 96

online pomoć, svojstva pisača 14
operativni sustavi, podržani 11
otklanjanje poteškoća

HP toolbox 51
iskrivljen tekst 63
ispisana stranica drugačija od stranice na zaslonu 63
ispisana stranica i očekivanja 59
izobličeni znakovi 67
komunikacija pisač-računalo 59
Konfiguracijska stranica, ispisivanje 50
kontaktiranje HP podrške 59
kvaliteta ispisa 59
Lampica Spreman 58
mjesta bez ispisa 65
mrlje od tonera 65
nabori 67
namještanje pisača 58
nedostaje grafika ili tekst 63
nepotpun tekst 63
okomite crte 65
okomite greške koje se ponavljaju 66
pokusna stranica 58

prazne stranice 63
pregibi 67
problemi pri rukovanju papirom 62
problemi sa softverom pisača 64
raspršivanje tonera 68
razmazivanje tonera 66
rješenja 58
siva pozadina 66
slaba kvaliteta grafike 63
svijanje 67
svijetli ili blijedi ispis 65
toner ne prianja 66
ukošena stranica 67
valovitost 67

P

papir

odabir 18
problemi i rješenja 94
vodič za upotrebu 94

paralelni kabel, priključivanje 16
paralelni priključak 6
pisač

čišćenje 46
pregled 5
prepakiravanje 105
priključci 16
problemi sa softverom 64
softver 11
specifikacije 80
upravljačka ploča 7
vodilice za medij 8
značajke 4

poboljšanje kvalitete ispisa 65
podatci o sigurnosti materijala (MSDS) 86
podešavanja

kvaliteta ispisa 37
mijenjanje samo za tekući softver 13
mijenjanje standardnog podešavanja za Windows 98, 2000, ME 13
mijenjanje standardnog podešavanja za Windows XP 13

podešavanja ispisivanja, mijenjanje 14
podešavanja pisača

HP toolbox 55

podrška, web stranice 2
podržavane dimenzije medija 93
pogreške, softverske 64
pokrov ladice 5
Pokusna stranica 50
popravci

hardver 103
kontaktiranje HP-a 106

potrošni materijal, naručivanje 107
prazne stranice 63
pregled, pisač 5
prekid tekućeg ispisivanja 36
prepakiravanje pisača 105
priključak

paralelni 6
USB 6

prioritetna ulazna ladica 5, 8

umetanje 21

pristup, ispisnom ulošku 10
problemi pri rukovanju papirom 62
Program upravljanja ekološkim proizvodima 84
prošireno jamstvo 104
prozirne folije

ispisivanja 22
vodič za upotrebu 95

background image

HRWW

Kazalo 111

putanje medija

glavna ulazna ladica 8
izlazni sakupljač listova 9
prioritetna ulazna ladica 8
vodilice za medij 8

R

razlučivost, podešavanja 37
recikliranje

kamo poslati ispisne uloške 85
Program povrata HP potrošnog materijala i zaštite okoliša. 85

regulacijske izjave

deklaracija o usklađenosti 87
izjava o sigurnosti od lasera 88
Izjava o sigurnosti od lasera za Finsku 89
Kanadski DOC propisi 88
Korejska EMI izjava 88

ručni dvostrani ispis (ispisivanje na obje strane papira). 32

S

s obzirom na okoliš

specifikacije 80

servis

hardver 103
kontaktiranje HP-a 106

servisiranje i popravak hardvera 103
sklopka za napajanje 6
sklopka za uključivanje/isključivanje 6
softver

instaliranje 11
licenčni ugovor 100
podržani operativni sustavi 11
problemi 64
stranice sa kojih se mogu učitati 2
upravljački programi pisača, Macintosh 15

specifikacije 80

akustika 80
električne 81
fizičke 82
kapaciteti i brzine 82
medij 92
raspoloživost priključaka 82
s obzirom na okoliš 80

standardna podešavanja

kvaliteta ispisa 37

stranice s informacijama , ispisivanje 50
stranice s informacijama o pisaču

Konfiguracijski izvještaj 50
Pokusna stranica 50

svojstva pisača

online pomoć 14
pristupanje 13

T

tekst

iskrivljen 63
nedostaje 63

teški mediji, vodič za upotrebu 97
toner

čišćenje područja ispisnog uloška 46
istrošen 65
mrlje 65
očuvanje 43
otvaranje vratašca ispisnog uloška 10
pohranjivanje ispisnih uložaka 41
raspršivanje 68
razmazivanje 66
toner ne prianja 66

vratašca ispisnog uloška 5
Zamjena ispisnog uloška 44

U

uklanjanje zaglavljene stranice 70
ulazna ladica

glavna 5, 8
prioritetna 5, 8
umetanje u glavnu ulaznu ladicu 21
umetanje u prioritetnu ulaznu ladicu 21

umetak za odvajanje

nalaženje 6
zamjena 76

umetanje medija

glavna ulazna ladica 21
prioritetna ulazna ladica 21

upravljačka ploča 7
upravljački program za pisač

instaliranje 11
Macintosh 15

upravljački programi pisača

stranice sa kojih se mogu učitati 2

USB kabel, priključivanje 16
USB priključak 6
Usklađenost sa FCC 83
uzorci lampica stanja 60

V

valjak podizača

čišćenje 72
zamjena 73

vijek trajanja, ispisni uložak 42
više stranica, ispisivanje na jednom listu papira 31
vodeni znakovi, ispisivanje 30
vodilice za medij 8
vodilice, medij 8
vratašca

ispisni uložak 5, 10

vrste medija 21

W

web-bazirana podrška 2

Z

zaglavlje, ispisivanje 26
zaglavljeni papir

čišćenje 69
tipična mjesta zaglavljivanja medija 69
uklanjanje zaglavljene stranice 70

zamjena

umetak za odvajanje 76
valjak podizača 73

zamjenski dijelovi, naručivanje 108
značajke 4

brzina 4
kvaliteta 4
profesionalna kvaliteta 4
ušteda novca 4

background image

112 Kazalo

HRWW

background image
background image

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company