HP LaserJet 1015 Printer - Elsõdleges adagolótálca

background image

Elsődleges adagolótálca

Az elsődleges adagolótálca legfeljebb 10 lapnyi 75 g/m

2

vastagságú papírt vagy egy borítékot, fóliát,

illetve kartont tud tárolni. A médiát felső szélével elöl, a nyomtatási oldallal felfelé helyezze be.
A papírelakadás és a ferde nyomtatás megakadályozása érdekében mindig állítsa be az oldalsó
médiavezetőket.

VIGYÁZAT

Ha olyan médiára próbál nyomtatni, amely gyűrött, hajtott vagy bármilyen módon sérült, a média elakadhat.
További részletekért lásd:

Nyomtatási média műszaki adatai

.

Megjegyzés

Amikor új médiát tölt be, vegye ki a maradék médiát is az adagolótálcából, és igazítsa össze a csomagot.
Ezzel megelőzheti, hogy a nyomtató egyszerre több lapot húzzon be, s csökken a papírelakadás veszélye is.